ENG

CARINSKO POSREDOVANJE
Zagrebšped

Stranka može odrediti opunomoćenika za zastupanje u carinsko-upravnom postupku kojeg će ovlastiti za poduzimanje svih ili nekih radnja u postupku kojeg vodi Carinska uprava. S obzirom na složenost postupka carinjenja općenito, osobito popunjavanja carinske deklaracije i podnošenja pripadajućih isprava, nužnost poznavanja brojnih propisa što ih se primjenjuje u carinskim postupcima te odgovornosti koja proizlazi iz podnošenja carinske deklaracije, nužno je pravo podnošenja carinske deklaracije dati samo osobama koje udovoljavaju određenim uvjetima sukladno Zakonu o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku. Poslovi zastupanja u carinskom postupku obavljaju se posredstvom ovlaštenih otpremnika koji imaju položen stručni ispit.

U Zagrebšpedu vam stoji na raspolaganju 80 djelatnika sa položenim stručnim ispitom i odobrenjem Carinske uprave RH za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog zastupnika.