ENG

CARINSKI POSTUPAK 42
Zagrebšped

  • smanjite transportne troškove
  • skratite vrijeme carinskih procedura
  • povećajte likvidnost duljim rokom dospijeća poreznih obveza

ZAVRŠITE CARINSKE FORMALNOSTI VEĆ NA ULAZU ROBE U CARINSKO PODRUČJE EU / REPUBLIKE HRVATSKE UZ NAŠE POSREDOVANJE

Postupak 42 je carinski postupak puštanja robe u slobodan promet u Republici Hrvatskoj (uvoz) bez obračuna PDV jer je roba namijenjena osobi u drugoj zemlji članici EU (članak 143./d Direktive Vijeća 2006/112/EZ).

Stopa carine obračunava se temeljem Zajedničke carinske tarife EU i naplaćuje od uvoznika. Primjenu postupka može zahtijevati porezni obveznik iz druge zemlje članice EU koji se u HR pojavljuje kao uvoznik / primatelj robe u postupku uvoznog carinjenja robe.

Porezni obveznici koji imaju sjedište u EU mogu u HR imenovati poreznog zastupnika. Porezni zastupnik mora biti opunomoćen za zaprimanje pismena, podnošenje prijave PDV i obavljanje svih poslova u vezi s utvrđivanjem i plaćanjem PDV, te posjedovati punomoć ili ugovor o poreznom zastupanju.

Uvoznik za carinjenje robe mora posjedovati EORI broj i pismeno ovlastiti carinskog otpremnika Zagrebšped d.o.o., Zagreb za zastupanje pri carinskim tijelima.

Uz uvoznu carinsku deklaraciju potrebno je priložiti:

Nakon carinjenja roba se otprema primatelju bez carinskog nadzora i istovaruje na dogovoreno mjesto. Primatelj potvrđuje primitak robe ovjerom prijevozne isprave čiji primjerak šalje poreznom zastupniku u HR.

Primatelj u drugoj zemlji članici ima obvezu obračunati i platiti PDV na predmetni uvoz prema poreznim propisima te zemlje.

Zagrebšped d.o.o., Zagreb kao porezni zastupnik podnosi poreznim tijelima HR prijavu PDV i prijavu isporuke dobara u drugu državu članicu EU.

Kontaktirajte nas na: info@zagrebsped.hr