ENG

INCOTERMS - MEĐUNARODNI TRGOVAČKI TERMINI

Naziv Incoterms predstavlja skraćenicu za međunarodne trgovačke termine (engl. International commercial terms). To su službena pravila Međunarodne trgovinske Komore (ICC - International Chamber of Commerce) za tumačenje trgovinskih termina. U svjetskoj su upotrebi više od 60 godina. Potrebni su za nesmetano vođenje međunarodne trgovine, a njihovu autentičnost priznaju i svi svjetski sudovi i drugi upravni organi.

Međunarodna trgovačka komora je krajem 2010.g. objavila novo izdanje međunarodno prepoznatljivih trgovačkih termina Incoterms® 2010.

SVE VRSTE PRIJEVOZA

EXW Ex works Franko tvornica
FCA Free Carrier Franko prijevoznik
CPT Carriage Paid To Vozarina plaćena do
CIP Carriage and Insurance Paid To Vozarina i osiguranje plaćeni do
DAT Delivered At Terminal Isporučeno terminal
DAP Delivered At Place Isporučeno mjesto
DDP Delivered Duty Paid Isporučeno ocarinjeno

PRIJEVOZ MOREM I UNUTARNJIM PLOVNIM PUTEVIMA

FAS Free Alongside Ship Franko uz bok broda
FOB Free On Board Franko brod
CFR Cost and Freight Trošak i vozarina
CIF Cost, Insurance and Freight Trošak, osiguranje i vozarina