ENG


IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA I DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

1. Opće informacije

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo i u koje ih svrhe upotrebljavamo. Izjava također opisuje i vaša prava vezana uz obradu, korištenje i zaštitu vaših osobnih podataka sukladno Općoj uredbi za zaštiti osobnih podataka Eu.

Za obradu vaših osobnih podataka odgovoran je voditelj obrade:

ZAGREBŠPED d.o.o.
Vodovodna 20 a
10 000 Zagreb

Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka:

adresa e-pošte: zastita.podataka@zagrebsped.hr

adresa:
Zagrebšped d.o.o. N/R službenika za zaštitu osobnih podataka
Vodovodna 20 A
10 000 Zagreb

Mob: 099 3640 120

Voditelj obrade , ovlašten je vaše osobne podatke dati na korištenje drugom primatelju ( Ministarstvu financija RH), na temelju pisanog zahtjeva, ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja i u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem ste stranka.

2. Vrste osobnih podataka koje prikupljamo

Prikupljamo slijedeće osobne podatke: Ime i prezime, oib, i kontakt podaci.

3. Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Vaše osobne podatke čuvamo do prestanka ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku zakonskih obveza povezanih sa čuvanjem osobnih podataka.

4. Svrha prikupljanja osobnih podataka

Osobne podatke prikupljamo u svrhu pružanja usluga iz djelokruga našeg poslovanja u skladu sa Carinskim zakonikom unije. Upotrebljavamo ih i za realizaciju Ugovora te naplatu potraživanja.

5. Prosljeđivanje osobnih podataka

Vaše osobne podatke prosljeđujemo Ministarstvu financija RH u svrhu izvršenja ugovora kojem ste stranka.

6. Upravljanje privolama

U svakom trenutku imate pravo povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njena povlačenja. Ukoliko povučete privolu, vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe, no to može rezultirati nemogućnošću pružanja usluga koje su temelj našeg ugovornog odnosa.

Privolu možete povući pisanim putem (poštom ili elektronskom poštom) kod službenika za zaštitu osobnih podataka čiji su kontakt podaci navedeni u točci 1. ove izjave.

7. Prava korisnika

a) Pravo na pristup

Možete zatražiti pravo na pristup svojim osobnim podacima, te dobiti uvid na uvid svoje osobne podatke koje obrađujemo.

b) Pravo na ispravak

Ako su vaši osobni podaci koje obrađujemo nepotpuni ili netočni, u svakom trenutku možete zatražiti ispravak ili dopunu istih.

c) Pravo na brisanje

U svakom trenutku možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka. Podaci će biti brisani ukoliko ne postoji zakonska obveza čuvanja istih.

d) Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

U svakom trenutku možete zatražiti pravo na ograničenje obrade svojih podataka:

e) Pravo na mogućnost prijenosa podataka

Možete zatražiti da vam podatke koje ste nam povjerili dostavimo u strukturiranom obliku u strojno čitljivom formatu.

f) Pravo na prigovor

Imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas ako smatrate da obrada vaših podataka nije zakonita.

g) Pravo na podnošenje Zahtjeva za zaštitu prava

Ukoliko smatrate da smo prilikom obrade vaših osobnih podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti osobnih podataka imate pravo uložiti Zahtjev za zaštitu prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka, a od 25. svibnja 2018. i nadzornom tijelu unutar EU.

Ostvarenje prava

Ukoliko želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se pisanim putem na kontakt Službenika za zaštitu osobnih podataka naveden u točci 1. ove izjave.