ENG

KAKO VIDIMO SVIJET
Zagrebšped

MISIJA

Želje i očekivanja kupaca postaviti na dominatno mjesto svoje poslovne strategije. Na tržištu EU očekujemo daljnji porast potražnje za logističkim uslugama, te usmjeravamo svoj daljnji razvoj prema pružanju usluge outsourcinga, a svojom ponudom logističkih rješenja, infrastrukturom te
know-how-om, nastojimo zadržati poziciju jednog od vodećih na području otpremničke djelatnosti.

VIZIJA

Neprekidnim procesom učenja želimo ostati na vrhu i nastaviti pružati vrhunske usluge svojim komitentima. Razvoj kompanije mora biti balansiran i prirodan, baziran na praćenju rasta dugogodišnjih partnera i osvajanju novih klijenata i tržišta. Iskustva i znanja prikupljena u poslovanju na razvijenim tržištima u Europskoj uniji nastojati prilagoditi i primijeniti i u Hrvatskoj. Graditi dugoročne poslovne odnose koji daju najbolji rezultat za sve sudionike.

STRATEGIJA

Stalnim unapređenjem kvalitete i razvojem poslovanja želimo omogućiti našim komitentima kontinuirani rast na tržištu. Dugoročni partnerski odnosi temeljeni na uzajamnom povjerenju, lojalnosti i uzajamnom poštovanju uvjet su za ostvarenje istog. Nastojati trajno udovoljavati ukusima i željama klijenata, zaposlenika i menadžmenta, stvarati kolektivni duh pripadnosti tvrtci te razvijati timski rad, inzistirajući pri tome na visokoj odgovornosti uz istovremeno značajno ulaganje u stručnu izobrazbu i motivaciju.