Vodovodna 20a, Zagreb
+385 1 5570 555
+385 1 5570 505

Udruženja i certifikati

Udruženje međunarodnih otpremnika Hrvatske

Prema Odluci o strukovnim udruženjima u Hrvatskoj gospodarskoj komori Udruženje međunarodnih otpremnika čine članice Komore koje su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti razvrstane u područje I – Prijevoz, skladištenje i veze, podrazred I 6340 – Djelatnosti ostalih agencija u prijevozu.

Zagrebšped d.o.o. aktivno sudjeluje u radu Udruženja putem Vijeća Udruženja međunarodnih otpremnika.

Međunarodno udruženje avio-prijevoznika IATA

IATA (International Air Transport Association) je Međunarodno udruženje avio-prijevoznika sa sjedištem u Montrealu u Kanadi. Osnovano je 1945. godine u Havani na Kubi. Danas ima oko 230 članica iz više od 140 zemalja širom svijeta.

Međunarodnog udruženja otpremnika FIATA

FIATA (Federation internationale des Associations de Transitaires et Assimiles) je Međunarodno udruženje otpremnika sa sjedištem u Zürichu. Osnovano je 1926. godine u Beču. Ova nevladina organizacija danas okuplja špediterske i logističke tvrtke iz više od 150 država svijeta. Svoju djelatnost usmjerila je na stalno unapređivanje špediterskih djelatnosti. Sudjeluje u radu drugih međunarodnih udruga, agencija i institucija UN-a pri donošenju različitih međunarodnih konvencija i dokumenata koji mogu utjecati na prijevoz robe i pružanje špediterskih usluga.

Ovlašteni gospodarski subjekt – AEO (Authorized Economic Operator)

Status povlaštenog gospodarskog subjekta dodjeljuje Ministarstvo financija RH, Carinska uprava i vrijedi za cijelo područje EU. Dobivanje AEO Potvrde je dokaz da gospodarski subjekt u EU ispunjava sva mjerila u vezi s usklađenošću s carinskim propisima, odgovarajućim normama vođenja evidencije, financijskom solventnošću i poštivanju odgovarajućih normi zaštite i sigurnosti.