Vodovodna 20a, Zagreb
+385 1 5570 555
+385 1 5570 505

Kako vidimo svijet

KUPAC JE KRALJ

Vodeći se devizom «kupac je kralj», zadovoljstvo naših kupaca bilo je i bit će na prvom mjestu naše poslovne strategije. Prisutnost tuzemne kao i inozemne konkurencije uveliko nam daje poticaj za širenjem spektra usluga koje nudimo.

Misija
Želje i očekivanja kupaca postaviti na dominatno mjesto svoje poslovne strategije. Na tržištu EU očekujemo daljnji porast potražnje za logističkim uslugama, te usmjeravamo svoj daljnji razvoj prema pružanju usluge outsourcinga, a svojom ponudom logističkih rješenja, infrastrukturom te know-how-om, nastojimo zadržati poziciju jednog od vodećih na području otpremničke djelatnosti.
Vizija
Neprekidnim procesom učenja želimo ostati na vrhu i nastaviti pružati vrhunske usluge svojim komitentima. Razvoj kompanije mora biti balansiran i prirodan, baziran na praćenju rasta dugogodišnjih partnera i osvajanju novih klijenata i tržišta. Iskustva i znanja prikupljena u poslovanju na razvijenim tržištima u Europskoj uniji nastojati prilagoditi i primijeniti i u Hrvatskoj. Graditi dugoročne poslovne odnose koji daju najbolji rezultat za sve sudionike.
Strategija
Stalnim unapređenjem kvalitete i razvojem poslovanja želimo omogućiti našim komitentima kontinuirani rast na tržištu. Dugoročni partnerski odnosi temeljeni na uzajamnom povjerenju, lojalnosti i uzajamnom poštovanju uvjet su za ostvarenje istog. Nastojati trajno udovoljavati ukusima i željama klijenata, zaposlenika i menadžmenta, stvarati kolektivni duh pripadnosti tvrtci te razvijati timski rad, inzistirajući pri tome na visokoj odgovornosti uz istovremeno značajno ulaganje u stručnu izobrazbu i motivaciju.