Vodovodna 20a, Zagreb
+385 1 5570 555
+385 1 5570 505

Carinsko posredovanje

Carinsko posredovanje

Stranka može odrediti opunomoćenika za zastupanje u carinsko-upravnom postupku kojeg će ovlastiti za poduzimanje svih ili nekih radnja u postupku kojeg vodi Carinska uprava.

S obzirom na složenost postupka carinjenja općenito, osobito popunjavanja carinske deklaracije i podnošenja pripadajućih isprava, nužnost poznavanja brojnih propisa što ih se primjenjuje u carinskim postupcima te odgovornosti koja proizlazi iz podnošenja carinske deklaracije, nužno je pravo podnošenja carinske deklaracije dati samo osobama koje udovoljavaju određenim uvjetima sukladno Zakonu o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku.

Poslovi zastupanja u carinskom postupku obavljaju se posredstvom ovlaštenih otpremnika koji imaju položen stručni ispit.

U Zagrebšpedu vam stoji na raspolaganju 80 djelatnika sa položenim stručnim ispitom i odobrenjem Carinske uprave RH za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog zastupnika.

KONTAKTIRAJTE NAS

EMAIL

    Ime (obavezno)

    Email (obavezno)

    Predmet

    Poruka