Vodovodna 20a, Zagreb
+385 1 5570 555
+385 1 5570 505

Pomorsko-kontejnerski transport

Pomorsko-kontejnerski transport

Kontejnersko-pomorska poslovnica bavi se izradom kalkulacija o troškovima transporta, te organizacijom prijevoza robe u bilo koji dio svijeta. Zahvaljujući svojoj dugogodišnjoj suradnji sa inozemnim i tuzemnim brodarima ugovara povoljne cijene prijevoza odabirom najpovoljnijeg prijevoznog puta i najpovoljnijeg brodara.

Želimo napomenuti da su naše filijale u Rijeci, Zadru i Splitu sa dobro obučenim kadrom stručne u obavljanju svih vrsta poslova. Dugogodišnja suradnja sa lukama Split, Zadar, Rijeka, Ploče omogućava nam da pružimo našim komitentima usluge prilikom manipulacije robom u dolasku i odlasku u navedenim lukama.

KONTAKTIRAJTE NAS

    Ime (obavezno)

    Email (obavezno)

    Predmet

    Poruka