Vodovodna 20a, Zagreb
+385 1 5570 555
+385 1 5570 505

Incoterms

Međunarodni trgovački termini
ICC Incoterms 2020

Naziv Incoterms predstavlja skraćenicu za međunarodne trgovačke termine (engl. International commercial terms). To su službena pravila Međunarodne trgovinske Komore (ICC – International Chamber of Commerce) za tumačenje trgovinskih termina.

U svjetskoj su upotrebi više od 60 godina. Potrebni su za nesmetano vođenje međunarodne trgovine, a njihovu autentičnost priznaju i svi svjetski sudovi i drugi upravni organi.

Međunarodna trgovačka komora je početkom 2020.g. objavljuje novo izdanje međunarodno prepoznatljivih trgovačkih termina Incoterms® 2020.

Sve vrste prijevoza

EXW Ex works Franko tvornica
FCA Free Carrier Franko prijevoznik
CPT Carriage Paid To Vozarina plaćena do
CIP Carriage and Insurance Paid To Vozarina i osiguranje plaćeni do
DAT Delivered At Terminal Isporučeno terminal
DAP Delivered At Place Isporučeno mjesto
DDP Delivered Duty Paid Isporučeno ocarinjeno

Prijevoz morem i unutarnjim plovnim putevima

FAS Free Alongside Ship Franko uz bok broda
FOB Free On Board Franko brod
CFR Cost and Freight Trošak i vozarina
CIF Cost, Insurance and Freight Trošak, osiguranje i vozarina