ENG

POMORSKO - KONTEJNERSKI TRANSPORT
Zagrebšped

Kontejnersko-pomorska poslovnica bavi se izradom kalkulacija o troškovima transporta, te organizacijom prijevoza robe u bilo koji dio svijeta. Zahvaljujući svojoj dugogodišnjoj suradnji sa inozemnim i tuzemnim brodarima ugovara povoljne cijene prijevoza odabirom najpovoljnijeg prijevoznog puta i najpovoljnijeg brodara. Želimo napomenuti da su naše filijale u Rijeci, Zadru i Splitu sa dobro obučenim kadrom stručne u obavljanju svih vrsta poslova. Dugogodišnja suradnja sa lukama Split, Zadar, Rijeka, Ploče omogućava nam da pružimo našim komitentima usluge prilikom manipulacije robom u dolasku i odlasku u navedenim lukama.

Kontakt:
telefon: +385 1 5570 429
telefax: +385 1 5570 504
mobitel: +385 99 3643 756
e-mail : kontejnerska.poslovnica@zagrebsped.hr