Incoterms

Incoterms 2020
Incoterms 2020

ICC je početkom godine objavio Incoterms® 2020, najnovije izdanje poznatih međunarodni trgovački termina za isporuku roba. Pristupačniji i lakši za…