Vodovodna 20a, Zagreb
+385 1 5570 555
+385 1 5570 505

Uvođenje mjera ograničavanja s obzirom na djelovanje Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

ukrajina-eu

Unutar postojećeg sankcijskog okvira s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini, koji je uspostavljen 2014., uvedene su dodatne mjere ograničavanja u raznim sektorima.

I. Mjere ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (sektorske sankcije)

Unutar postojećeg sankcijskog okvira s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini, koji je uspostavljen 2014., uvedene su dodatne mjere ograničavanja u raznim sektorima, kako slijedi:

 • uvode se dodatna ograničenja izvoza robe i tehnologije s dvojnom namjenom te pružanja povezanih usluga, kao i ograničenja izvoza određene robe i tehnologije koja bi mogla pridonijeti tehnološkom napretku ruskog sektora obrane i sigurnosti. Uvedena su i ograničenja pružanja povezanih usluga.

Predviđena su ograničena izuzeća za legitimne i unaprijed utvrđene potrebe.

 • energetski sektor: zabranjuje se  prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz u Rusiju određene robe i tehnologije za rafinerije nafte, uz ograničenja pružanja s time povezanih usluga.
 • prometni sektor: zabranjuje se izvoz robe i tehnologije pogodne za upotrebu u zrakoplovstvu i svemirskoj industriji te se zabranjuje pružanje usluga osiguranja, reosiguranja te održavanja i popravka u vezi s tom robom i tehnologijom.
 • financijski sektor: dodatno se proširuju postojeća financijska ograničenja, osobito ograničenja pristupa tržištima kapitala za određene ruske subjekte. Zabranjuje se i uvrštavanje dionica ruskih subjekata u državnom vlasništvu na mjestima trgovanja u EU i pružanje s time povezanih usluga. Osim toga, uvode se nove mjere kojima se znatno ograničava priljev financijskih sredstava iz Rusije u EU jer se zabranjuje primanje depozita od ruskih državljana ili rezidenata iznad određenih vrijednosti (100 000 eura), vođenje računa ruskih klijenata u središnjim depozitorijima vrijednosnih papira u EU te prodaja vrijednosnih papira denominiranih u eurima klijentima iz Rusije.

Pravni akti kojima su mjere propisane su:

 • Odluka Vijeća 2022/327 od 25. veljače 2022. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 48, 25.2.2022.)
 • Uredba Vijeća 2022/328 od 25. veljače 2022. o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 49, 25.2.2022.)

Odluka i Uredba stupile su na snagu 26. veljače 2022. godine i obvezujuće su u svim zemljama članicama.
Za detaljnije informacije o navedenim ograničenjima upućuje se konzultirati navedene pravne akte.  Za provedbu Uredbe 2022/328 te izdavanje dozvola za prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije koja podliježe mjerama ograničenja, nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

II. Restriktivne mjere prema oblastima Donjeck i Lugansk u pogledu uvoza i izvoza

Dana 23. veljače 2022. objavljena je UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/263 od 23. veljače 2022. godine o restriktivnim mjerama prema ukrajinskim oblastima Donjeck i Lugansk (SL L 42I, od 23.2. 2022.)  (Ispravak Uredbe Vijeća (EU) 2022/263 od 23. veljače 2022. o mjerama ograničavanja kao odgovora na priznavanje područja ukrajinskih regija Donjecka i Luhanska koja nisu pod kontrolom vlade i na naredbu ruskim oružanim snagama da stupe na ta područja ( SL L 42 I, 23.2.2022. ))  kojom se:

 1. Zabranjuje uvoz u EU robe podrijetlom iz ukrajinskih oblasti Donjeck i Lugansk koja nisu pod kontrolom vlade.
  Zabrane uvoza ne primjenjuju se na:
  (a) izvršenje do 24. svibnja 2022. trgovinskih ugovora sklopljenih prije 23. veljače 2022. ili pomoćnih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora, pod uvjetom da su fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji žele izvršiti ugovor najmanje 10 radnih dana unaprijed obavijestili nadležno tijelo države članice u kojoj imaju poslovni nastan o aktivnosti ili transakciji;
  (b) robu podrijetlom s određenih područja koja je stavljena na raspolaganje ukrajinskim vlastima radi provjere, za koju je provjereno ispunjavanje uvjeta na temelju kojih se stječe pravo na povlašteno podrijetlo i za koju je izdana potvrda o podrijetlu u skladu sa Sporazumom o pridruživanju između EU-a i Ukrajine.
 2. Zabranjuje se prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije navedene u Prilogu II. Uredbe Vijeća (EU) 2022/263. Sukladno članku 4. navedena zabrana odnosi se na sve fizičke ili pravne osobe, subjekte ili tijela na određenim područjima ili za uporabu na određenim područjima.
  Zabranama iz točke II. ne dovodi se u pitanje izvršenje do 24. kolovoza 2022. obveze koja proizlazi iz ugovora sklopljenog prije 23. veljače 2022. ili iz pomoćnih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora, pod uvjetom da je nadležno tijelo obaviješteno najmanje pet radnih dana unaprijed.

Za detaljnije informacije o navedenim restrikcijama i robi koja podliježe mjerama zabrane upućuje se konzultirati Uredbu, odnosno Prilog II. iste.

Uredba je stupila na snagu 24. veljače 2022. godine i obvezujuća je u svim zemljama članicama.

Također, u odnosu na uvoz robe iz navedenih ukrajinskih regija, EK je dala važne obavijesti, koje su dostupne na poveznicama: